Tên văn bản: Luật 67/2006/QH11: Luật Công nghệ thông tin đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006.
Số hiệu: vb Ngày ban hành: 17/01/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Loại văn bản: Pháp lệnh, Luật
Tải về:
  
Trang in
 
  • Lượt truy cập: 1773793
  • Đang xem: 967