Tên văn bản: Đánh giá các cơ hội, khoảng trống, nguy cơ và rào cản
Số hiệu: vb Ngày ban hành: 17/01/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Loại văn bản: Chiến lược, kế hoạch
Tải về:
Trang in
Đánh giá các cơ hội, khoảng trống, nguy cơ và rào cản: nội dung xem tại link sau images/fckUpload/file/%C4%90%C3%A1nh%20gi%C3%A1%20c%C3%A1c%20c%C6%A1%20h%E1%BB%99i,%20kho%E1%BA%A3ng%20tr%E1%BB%91ng,%20nguy%20c%C6%A1%20v%C3%A0%20r%C3%A0o%20c%E1%BA%A3n.rar
Tin cùng chuyên mục
Quản lý quá trình (20/12/2016)
Chung nhan Tin Nhiem Mang