Tên văn bản: Tổng quan về phương pháp xây dựng tầm nhìn y tế điện tử quốc gia
Số hiệu: vb Ngày ban hành: 17/01/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Loại văn bản: Chiến lược, kế hoạch
Tải về:
Trang in
Tổng quan về phương pháp xây dựng tầm nhìn YTĐT quốc gia: nội dung xem tại đường link sau images/fckUpload/file/T%E1%BB%95ng%20quan%20v%E1%BB%81%20ph%C6%B0%C6%A1ng%20ph%C3%A1p%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20t%E1%BA%A7m%20nh%C3%ACn%20YT%C4%90T%20qu%E1%BB%91c%20gia.rar

Tin cùng chuyên mục
Quản lý quá trình (20/12/2016)
Chung nhan Tin Nhiem Mang