Tên văn bản: Phát triển kế hoạch hành động Y tế điện tử quốc gia
Số hiệu: vb Ngày ban hành: 17/01/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Loại văn bản: Chiến lược, kế hoạch
Tải về:
Trang in
Phát triển kế hoạch hành động Y tế điện tử quốc gia xem nội dung theo đường link sau:images/fckUpload/file/Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20k%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20h%C3%A0nh%20%C4%91%E1%BB%99ng%20Y%20t%E1%BA%BF%20%C4%91i%E1%BB%87n%20t%E1%BB%AD%20qu%E1%BB%91c%20gia.rar
Tin cùng chuyên mục
Chung nhan Tin Nhiem Mang