Tên văn bản: Phát triển các nhóm hoạt động cho Y tế điện tử
Số hiệu: vb Ngày ban hành: 17/01/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Loại văn bản: Chiến lược, kế hoạch
Tải về:
Trang in
Phát triển các nhóm hoạt động cho Y tế điện tử xem nội dung theo đường link sau:images/fckUpload/file/Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20c%C3%A1c%20nh%C3%B3m%20ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20cho%20Y%20t%E1%BA%BF%20%C4%91i%E1%BB%87n%20t%E1%BB%AD.rar
Tin cùng chuyên mục
Chung nhan Tin Nhiem Mang