Tên văn bản: Nội dung mang tính quốc gia đối với y tế điện tử
Số hiệu: vb Ngày ban hành: 17/01/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Loại văn bản: Chiến lược, kế hoạch
Tải về:
Trang in
 Nội dung mang tính quốc gia của y tế điện tử:  theo link đính kèm images/fckUpload/file/NOIDUNGQUOCGIA.rar
Chung nhan Tin Nhiem Mang