Hội thảo “Triển khai một số quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực khám, chữa bệnh” (11/11/2022)

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, trong đó có nhiệm vụ rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực chuyên ngành để đáp ứng yêu cầu điều chỉnh các mối quan hệ mới phát sinh trong tiến trình chuyển đổi số, khuyến khích đổi mới, sáng tạo.
Để đánh giá việc triển khai, các khó khăn, vướng mắc, xác định các sửa đổi, bổ sung cần thiết đối với một số văn bản liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, Cục Công nghệ thông tin tổ chức Hội thảo "Triển khai một số quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực khám, chữa bệnh"; cụ thể như sau:
1. Thời gian: 14h00, Thứ Hai, ngày 14 tháng 11 năm 2022.
2. Hình thức tổ chức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.
3. Địa điểm:
- Điểm cầu Hà Nội: Phòng họp tầng 4, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế; Ngõ 135, Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội;
- Các điểm cầu tại trụ sở các cơ quan, đơn vị dự họp;
- Đường kết nối (link) dự trực tuyến:
https://zoom.us/j/99067648606?pwd=MzBLTGRHdDB2NEhSTjdCekdSMjNUdz09
ID cuộc họp: 990 6764 8606 (Mật khẩu: 949473)
4. Chủ trì: Ông Đỗ Trường Duy – Cục trưởng Cục CNTT, Bộ Y tế.
5. Thành phần:
- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Cục Công nghệ thông tin, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y Dược cổ truyền; Vụ Pháp chế; Vụ Kế hoạch – Tài chính; Vụ Sức khoẻ Bà mẹ - Trẻ em;


- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Đề nghị Sở Y tế gửi Giấy mời tới các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh/thành phố trên địa bàn quản lý theo danh sách khách mời kèm theo.


- Đại diện lãnh đạo bệnh viện, phòng/bộ phận CNTT, cán bộ liên quan các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, bệnh viện trực thuộc các bộ, ngành;
- Các doanh nghiệp CNTT có sản phẩm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh.


(Danh sách khách mời tại Phụ lục kèm theo).


Cục Công nghệ thông tin trân trọng kính mời Quý đại biểu thu xếp thời gian tham dự đầy đủ; đối với đại biểu khu vực Hà Nội tham dự bằng phương thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại điểm cầu Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế.


Thông tin liên hệ: Ths. Kiều Quang Tuân, Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Y tế, ĐT: 0916 813 283; email: tuankq.cntt@moh.gov.vn./.

 

Quay lại
Chung nhan Tin Nhiem Mang