Tuyên bố về tính năng dễ tiếp cận của website e-health (4/6/2021)

Với sự hỗ trợ của Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Chính phủ Nhật Bản, trang thông tin điện tử https://ehealth.gov.vn/  của Cục Công Nghệ Thông Tin – Bộ Y tế đã được nâng cấp, đáp ứng khả năng tiếp cận được quy định trong Thông tư số 28/2009/TT-BTTTT về việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (theo Tiêu chuẩn WCAG 2.0 mức độ AA).

Cục Công Nghệ Thông tin – Bộ Y tế luôn nỗ lực không ngừng trong công tác cải thiện tính tiếp cận của trang web này. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi, phản hồi hoặc mối quan tâm cụ thể nào về tính tiếp cận trên trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ theo địa chỉ email: cntt@moh.gov.vn. Chúng tôi sẽ nỗ lực hỗ trợ quý vị. 

BBT Website

 

Quay lại
Chung nhan Tin Nhiem Mang