Danh sách thí sinh đủ điệu kiện xét tuyển viên chức năm 2020 (10/28/2020)

Cục Công nghệ thông tin Bộ Y tế trân trọng thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2020.

Quyết định kèm theo >>>

Quay lại
Chung nhan Tin Nhiem Mang