Lấy ý kiến dự thảo Chương trình Chuyển đổi số ngành y tế (10/22/2020)

Lấy ý kiến Dự thảo Chương trình Chuyển đổi số ngành y tế từ năm 2021 đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. >>>>>> file word

 

Quay lại
  • Lượt truy cập: 7428536
  • Đang xem: 16582