Quy định mới trong sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước

Bộ Thông tin & Truyền thông mới đây đã ban hành Thông tư 41 quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước.

Thông tư số 49/2017/TT-BYT quy định về hoạt động y tế từ xa

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành thông tư số 49/2017/TT-BYT quy định về hoạt động y tế từ xa

Công bố Báo cáo mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin ngành y tế năm 2017

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 5842 về việc “Phê duyệt và công bố Báo cáo mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin ngành y tế năm 2017”.

Quy định về hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin bắt đầu có hiệu lực

Nhằm theo dõi, phát hiện, cảnh báo sớm, điều tra, thu thập chứng cứ về các nguy cơ, sự cố, dấu hiệu tấn công đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin của Chính phủ điện tử; kịp thời hỗ trợ ứng cứu sự cố an toàn thông tin xảy ra đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin của Chính phủ điện tử. Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2018.

Cổng TTĐT và DVCTT của cơ quan nhà nước phải lấy người sử dụng làm trung tâm

Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư 32 quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử (TTĐT) hoặc cổng TTĐT của cơ quan nhà nước.

Đảm bảo ATTT cho TSLCD của cơ quan Đảng và Nhà nước

Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư 27 quy định việc bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) cho hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD).

Cần thiết có phương án phòng chống xâm nhập, phần mềm độc hại cho hạ tầng mạng Truyền số liệu chuyên dùng

Thông tư 27 của Bộ TT&TT sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 5/12/2017 đã dành hẳn 1 chương để quy định về các yêu cầu đối với việc đảm bảo an toàn thông tin cho mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước

Sẽ có chính sách ưu đãi nhằm thu hút nhân sự làm điều phối, ứng cứu sự cố ATTT

Đề án đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố ATTT mạng trên toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến 2025" với mục tiêu cụ thể là nâng cao năng lực của Cơ quan điều phối quốc gia, sẵn sàng hỗ trợ xử lý các sự cố nghiêm trọng, làm nòng cốt tổ chức triển khai công tác thực thi đảm bảo ATTT mạng của quốc gia

Hướng dẫn triển khai LIS tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 3725/QĐ-BYT ngày 16/8/2017 “Hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin quản lý xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”.

Quy định mới về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành thông tin và truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mới về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành thông tin và truyền thông