Việt Nam có 6 triệu người dùng IPv6

(15/05/2018)
Tính đến đầu tháng 5-2018, tỷ lệ ứng dụng IPv6 của Việt Nam đạt khoảng 14% với hơn 6 triệu người dùng IPv6, đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á và thứ 6 khu vực Châu Á.


Đây là kết quả được Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Thường trực ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia - cho biết sau một loạt các hoạt động thúc đẩy việc sử dụng IPv6.

Đối với kết quả triển khai IPv6 cho mạng cơ quan nhà nước, tính đến tháng 12-2017, Việt Nam có 27 website của các cơ quan nhà nước, trong đó có 19 website dưới tên miền gov.vn đã hoạt động với IPv6.

Trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng IPv6 tốt.

Theo kế hoạch hành động quốc gia về IPv6, giai đoạn 3 (2016-2019) là giai đoạn chính thức chuyển đổi các dịch vụ sang hoạt động với nền tảng IPv6. Để hoàn thành mục tiêu chung của kế hoạch này là Internet Việt Nam hoạt động an toàn, tin cậy trên nền tảng công nghệ IPv6 kể từ năm 2019, việc cung cấp dịch vụ IPv6 tới người sử dụng đang được các cơ quan chức năng thúc đẩy mạnh mẽ.

VNNIC cho biết họ đang liên tục tổ chức các chương trình tập huấn và hội thảo triển khai IPv6 dành cho các cán bộ kỹ thuật quản lý, quản trị mạng, hệ thống thuộc các cơ quan nhà nước. 

Chương trình tập huấn nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản, các tình huống chọn lọc đã được triển khai, áp dụng thành công trên thực tế trong quy hoạch, triển khai hệ thống mạng, dịch vụ hoàn chỉnh trên nền tảng công nghệ IPv6. Qua đó, các học viên có thể áp dụng để xây dựng kế hoạch, quy hoạch và triển khai mạng IPv6 phù hợp cho đơn vị của mình.

Theo TTO

Tin khác