Thông tư 12/2010/TT-BTTTT: Quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng CNTT (22/10/2015) Trang in Trang in
 
File đính kèm :
Tên file :
Dung lượng :
919.2 KB
Tin cùng chuyên mục