Thông tư 21/2010/TT-BTTTT: Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án (13/10/2015) Trang in Trang in
 
File đính kèm :
Tên file :
Dung lượng :
50.3 KB
Tin cùng chuyên mục