Thông tư 25/2010/TT-BTTTT: Quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước (13/10/2015) Trang in Trang in
 
File đính kèm :
Tên file :
Dung lượng :
1315.2 KB
Tin cùng chuyên mục