Thông tư 02/2011/TT-BTTTT: Quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (13/10/2015) Trang in Trang in
 
File đính kèm :
Tên file :
Dung lượng :
670.6 KB
Tin cùng chuyên mục