Thông tư 24/2011/TT-BTTTT: Quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước (13/10/2015) Trang in Trang in
 
File đính kèm :
Tên file :
Dung lượng :
529.1 KB
Tin cùng chuyên mục