Thông tư 194/2012/TT-BTC: Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (13/10/2015) Trang in Trang in
 
File đính kèm :
Tên file :
Dung lượng :
119.8 KB
Tin cùng chuyên mục