Quyết định 193/QĐ-QLCL năm 2009 sửa đổi Quyết định 81/QĐ-QLCL về “Danh sách đơn vị đo kiểm chứng nhận và công bố hợp quy được Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông thừa nhận” (30/10/2015) Trang in Trang in
 
File đính kèm :
Tên file :
Dung lượng :
122 KB
Tin cùng chuyên mục