Quyết định 147/QĐ-BTTTT năm 2013 về Bộ tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện thành công Chương trình quốc gia về ƯDCNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 (30/10/2015) Trang in Trang in
 
File đính kèm :
Tên file :
Dung lượng :
6522.1 KB
Tin cùng chuyên mục