Chỉ thị 58-CT/TW năm 2000 về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá do Ban Chấp hành Trung ương ban hành (30/10/2015) Trang in Trang in
 
File đính kèm :
Tên file :
Dung lượng :
63 KB
Tin cùng chuyên mục