Quyết định Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước (20/09/2015) Trang in Trang in
Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
File đính kèm :
Tên file :
Dung lượng :
61 KB