KIỂM TRA GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CƠ SỞ (18/09/2015) Trang in Trang in
&#160;<span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 17.1429px; text-align: justify;">Để nâng cao năng lực, hiệu quả tốt hơn trong công tác hoạt động bảo đảm về an toàn thực phẩm tại các địa phương, cơ sở trên địa bàn trong thời gian tới, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm đã thành lập Đoàn công tác do BS Phan Văn Hùng, Chi cục trưởng làm trưởng đoàn đã phối hợp với Phòng Y tế, trung tâm y tế dự phòng các đơn vị: Thach Hà, Cẩm Xuyên, Thành phố Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh, Can Lộc tiến hành kiểm tra tại một số Trạm Y tế nhằm đáng giá kết quả thực hiện công quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.</span> <p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 17.1429px;"><img alt="" height="375" src="http://soyte.hatinh.gov.vn/soyte/static/uploads/ckeditor/images.thumb.a32a674c-8d8a-4446-ae8d-e0eb08d69901.jpg" width="500" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 17.1429px;">&#160; &#160;<em style="box-sizing: border-box;">Kiểm tra, giám sát tại Trạm Y tế Xã Cẩm Dương- Huyện Cẩm&#160;</em><em style="box-sizing: border-box;">Xuyên</em></p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 17.1429px;">Qua kết quả kiểm tra Đoàn đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được tại các địa phương trong thời gian qua đặc biệt trong công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo đối với công tác quản lý nhà nước về VSATTP trên địa bàn. Công tác truyền truyền giáo dục đã được các địa phương triển khai tích cực với nhiều hình thức phong phú có hiệu quả; công tác quản lý các cơ sở thực phẩm đã dần đi vào nề nếp; Tình hình ngộ độc thực phẩm được theo dõi và giám sát chặt chẽ và không để có các vụ ngộ độc xảy ra tại địa phương... Bên cạnh đó Đoàn cũng đã chỉ ra các tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức thực hiện việc quản lý cần khắc phục để công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong thời gian tới có hiệu quả hơn.</p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 17.1429px;">Thay mặt đòan công tác đồng chí Chi cục trưởng đề nghị Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng các địa phương cần có sự quan tâm hơn trong công tác chỉ đạo cũng như hỗ trợ cho cơ sở. Trạm y tế xã là đầu mối cần phải làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo trong công tác tổ chức thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực VSATTP, hằng năm phải thực hiện xây dựng kế hoạch cụ thể cho các hoạt động, theo dỏi đánh giá kết quả thực hiện. Cần đẩy mạnh hơn nữa trong công tác tuyên truyền giáo dục, thường xuyên cập nhật các thông tin để nội dung tuyển truyền có chất lượng và thiết thực đối với người tiêu dùng. Việc quản lý giám sát chấp hành pháp luật của các cơ sở thực phẩm phải được cập nhật thường xuyên, có đánh giá theo dõi và đặc biệt cần có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Cần tăng cường hơn trong công tác giám quản lý ngộ độc thực phẩm, phân tích nguyên nhân để làm cơ sở cảnh báo, phòng ngừa có hiệu quả. Đồng chí trưởng Đoàn cũng đã nhắc nhở các cơ sở thực hiện tốt công tác thống kê, báo cáo, lưu sổ sách, số liệu hàng năm theo quy định. Đồng thời đồng chí Chi cục trưởng cũng mong muốn và đề nghị các địa phương quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện cho hoạt động về lĩnh vực ATTP tại địa phương được tốt hơn. &#160;</p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 17.1429px;">Trong thời gian tới Đoàn công tác tiếp tục kiểm tra các đơn vị còn lại. &#160;&#160;</p>