Hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2015 (23/10/2015) Trang in Trang in

 Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2015.

 Thực hiện Công văn số 6198/BYT-CNTT ngày 08/9/2014 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2015.

Cục Công nghệ thông tin đăng tải Công văn số 6198/BYT-CNTT và Phụ lục Khung kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2015 để các đơn vị thực hiện.

Tải Công văn số 6198/BYT-CNTT và Phụ lục Khung kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2015 tại file đính kèm.

Cấn Thị Quỳnh Trang

File đính kèm :
Tên file :
Dung lượng :
505.3 KB