Đ/c Lương Chí Thành, Phó Cục trưởng nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (năm 2015) (08/11/2016) Trang in Trang in
 
Đ/c Lê Ngọc Chính, Phó Bí thư thường trực Đảng bộ Bộ Y tế trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đ/c Lương Chí Thành

Đ/c Phạm Xuân Viết, Bí thư chi bộ Cục CNTT tăng hoa đ/c Lương Chí Thành

Các đồng chí trong Chi bộ Cục CNTT tăng hoa đ/c Lương Chí Thành

Đ/c Trần Xuân Đà, Bí thư Chi đoàn Cục CNTT tăng hoa đ/c Lương Chí Thành.