Lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế (11/03/2019) Trang in Trang in

PGS. TS. Trần Quý Tường
Cục trưởng Cục CNTT – Bộ Y tế

Điện thoại CQ: 04.373 68318 DD: 0913534131
Email:
 tuongtq.cntt@moh.gov.vn


TS. Phạm Xuân Viết

Phó cục trưởng Cục CNTT – Bộ Y tế

Điện thoại CQ: 043. 7368316 (#21), DD:0913559576
Email: vietpx.cntt@moh.gov.v