Quyết định 260-QĐ/TW năm 2014 về Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng giai đoạn 2015 - 2020 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành (30/10/2015) Trang in Trang in
 
File đính kèm :
Tên file :
Dung lượng :
5003.2 KB
Tin cùng chuyên mục