Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng

​​​​​​​Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT ngày 29/10/2015 của Bộ TTTT Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng

Thông tư số 49/2017/TT-BYT quy định về hoạt động y tế từ xa

​​​​​​​Ngày 28/12/2017, Bộ trưởng Bộ Y tế ký ban hành Thông tư số 49/2017/TT-BYT quy định về hoạt động y tế từ xa

Thông tư số 54/2017/TT-BYT về ban hành Thông tư ban hành Bộ tiêu chí chí ứng dụng CNTT tại các cơ sở KB, CB

​​​​​​​Ngày 29/12/2017, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Bộ tiêu chí chí ứng dụng CNTT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư số 54/2017/TT-BYT.

Thông tư quy định hồ sơ bệnh án điện tử

​​​​​​​Thông tư quy định hồ sơ bệnh án điện tử số 46/2018/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018

Thông tư ban hành Bộ tiêu chí về ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

​​​​​​​Thông tư 54/2017/TT-BYT ban hành Bộ tiêu chí về ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.