Cơ sở hạ tầng của dữ liệu lớn

Phân tích dữ liệu lớn đòi hỏi không chỉ các thuật toán và dữ liệu, mà còn cả các cơ sở vật chất, nơi lưu trữ và phân tích dữ liệu. Các dịch vụ an ninh liên quan được sử dụng đối với dữ liệu cá nhân cũng là một thành phần thiết yếu trong cơ sở hạ tầng

Sử dụng dữ liệu trong việc đưa ra quyết định

Mục đích cuối cùng của phân tích dữ liệu là để hỗ trợ việc ra quyết định tốt hơn, cho dù những quyết định này được thực hiện bởi một người điều hành trong một văn phòng, một robot trong nhà máy, hoặc một người nào đó ở nhà.

Phân tích dữ liệu ứng dụng hiệu quả vào cuộc sống

Phân tích dữ liệu là những gì làm cho dữ liệu lớn trở nên sống động. Phân tích dữ liệu chính là rút ra ý nghĩa từ dữ liệu, một phần được thực hiện bằng cách xác định mối tương quan giữa các biến số và đưa ra các dự đoán về các sự kiện trong tương lai.

Quản trị dữ liệu hiệu quả

Dữ liệu phải được lưu trữ ngay sau khi thu thập. Việc lưu trữ quản trị dữ liệu hiệu quả và linh hoạt có thể làm đơn giản hóa phân tích dữ liệu và tiết kiệm đáng kể chi phí.

Dữ liệu là nguồn lực cơ sở hạ tầng

Đặc tính kinh tế của dữ liệu chỉ ra rằng dữ liệu là nguồn lực cơ sở hạ tầng, theo lý thuyết có thể phục vụ số người dùng không hạn chế với các mục đích khác nhau, như một đầu vào để sản xuất hàng hóa và dịch vụ.

Hiểu đúng về vòng đời giá trị dữ liệu

Từ dữ liệu hóa (datafication) đến phân tích dữ liệu và ra quyết định nếu hiểu đúng thì sẽ giúp cá nhân doanh nghiệp đưa ra những quyết định đúng đắn và nhanh chóng hiệu quả.

Facebook đã cho phép những công ty nào tiếp cận dữ liệu người dùng?

Trái với những tuyên bố lâu nay của Facebook về việc không bao giờ chia sẻ dữ liệu người dùng, 200 trang tài liệu vừa được tiết lộ tại quốc hội Anh lại cáo buộc sự thật ngược lại.

Đã có 8.319 sự cố tấn công mạng vào Việt Nam

Tính đến hết quý III-2018, đã có 8.319 sự cố tấn công mạng vào Việt Nam cả ba loại hình phishing, malware và deface, trong đó tấn công mã độc (malware) là 1.575 trường hợp; tấn công thay đổi giao diện (deface) là 4.829 trường hợp và tấn công lừa đảo (phishing) là 1.915 trường hợp.

Tăng cường bảo vệ thông tin cá nhân người dùng trên internet

Sau khi xuất hiện thông tin 5 triệu tài khoản cá nhân của người dùng bị lộ, lọt trên Thế giới di động, ngày 9-11, Cục an toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đưa ra khuyến cáo nhằm tăng cường bảo vệ thông tin cá nhân người dùng trên internet.

Dữ liệu xem như là “bình xăng” của chiếc xe trí tuệ nhân tạo

Từ nguồn dữ liệu hành vi khách hàng, doanh nghiệp này đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích và đưa ra những tư vấn giúp khách hàng có thể tìm ra công việc phù hợp

Trang: 1/38, Tổng số tin: 411
Đầu «Trước [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau» Cuối