Ban hành quy định về chữ ký số và chứng thư số

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và quản lý hoạt động cổng thông tin điện tử bắt đầu có hiệu lực

Ngày 15/11/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT quy định định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khảo năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2018 và thay thế cho Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về việc cung cấp thông tin và bảo đảm k

Phê duyệt danh sách tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” cấp quyền sử dụng thông qua đấu giá

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 427/QĐ-BTTTT ngày 29/3/2018, về việc phê duyệt danh sách tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” cấp quyền sử dụng thông qua đấu giá. Theo đó, danh sách các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” cấp quyền sử dụng thông qua hình thức đấu giá.

Bộ Y tế phê duyệt Đề án ƯDCNTT tại trạm y tế xã, phường giai đoạn 2018-2020

Ngày 29/12/2017, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 6111/QĐ-BYT phê duyệt Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin tại Trạm y tế xã, phường giai đoạn 2018-2020

Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Bộ tiêu chí chí ứng dụng CNTT tại các cơ sở KB, CB

Ngày 29/12/2017, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Bộ tiêu chí chí ứng dụng CNTT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư số 54/2017/TT-BYT.

Đã có các tiêu chí công nhận chứng chỉ CNTT của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư 44 của Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn ký ban hành cuối tháng 12/2017, quy định về việc công nhận chứng chỉ CNTT của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT sẽ có hiệu lực từ ngày 15/2/2018.

Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành CNTT bắt đầu có hiệu lực

Thông tư về Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành CNTT sẽ có hiệu lực bắt đầu từ 15/2/2018, áp dụng với tất cả viên chức đang làm việc trong lĩnh vực CNTT tại các đơn vị sự nghiệp công lập được phân thành 4 hạng: viên chức CNTT các hạng I, II, III, IV với những tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cụ thể.

Quy định mới trong sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước

Bộ Thông tin & Truyền thông mới đây đã ban hành Thông tư 41 quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước.

Thông tư số 49/2017/TT-BYT quy định về hoạt động y tế từ xa

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành thông tư số 49/2017/TT-BYT quy định về hoạt động y tế từ xa

Công bố Báo cáo mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin ngành y tế năm 2017

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 5842 về việc “Phê duyệt và công bố Báo cáo mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin ngành y tế năm 2017”.

Trang: 1/5, Tổng số tin: 48
Đầu «Trước [1] 2 3 4 5 Sau» Cuối