Hội thảo góp ý hai thông tư về CNTT y tế

(29/11/2018)
Kết nối thành công chuỗi hội thảo của Cục CNTT trong suốt năm 2018 tại các tỉnh/thành và một số hội thảo bên lề về dự thảo hai thông tư “Quy định thẩm định, nghiệm thu và kiểm tra các dự án, hoạt động, kế hoạch thuê dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin y tế” và “Quy định hồ sơ bệnh án điện tử”, để xin góp ý tiếp về 2 dự thảo thông tư trên, ngày 29/11 Cục tiếp tục tổ chức hội thảo lấy ý kiến. Đây sẽ là lần xin ý kiến góp ý các đơn vị lần cuối cùng về 2 dự thảo này trước khi hoàn thiện trình lãnh


PGS. TS. Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục CNTT, Bộ Y tế cho biết, hai thông tư “Quy định thẩm định, nghiệm thu và kiểm tra các dự án, hoạt động, kế hoạch thuê dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin y tế” và “Quy định hồ sơ bệnh án điện tử” là 2 thông tư hết sức quan trọng trong tiến trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Y tế năm 2018. CNTT y tế trong những năm qua đã dành được nhiều thành công, Bộ đã ban hành nhiều văn bản để dần hoàn thiện hành lang pháp lý về CNTT y tế như: Thông tư về telemicin, thông tư quy định bộ tiêu chí ứng dụng CNTT trong bệnh viện và một số văn bản, tài liệu chuyên môn khác.

Trong công tác khám chữa bệnh, hầu hết các cơ sở khám chữa bệnh trong cả nước đã ứng dụng CNTT ở các mức độ khác nhau nên khi kết nối liên thông dữa liệu với giám định BHYT chúng ta đã kết nối thành công 99,5%. Đồng thời cũng triển khai y tế từ xa ở một số các bệnh viện hạt nhân và vệ tinh.

Trong lĩnh vực dự phòng đã triển khai phần mềm tiêm chủng và nhiều phần mềm khác.

Trong lĩnh vực dược, ngành y tế đang triển khai mạnh các phần mềm quản lý nhà thuốc.

Trong chương trình xây dựng Chính phủ điện tử, triển khai nhiều dịch vụ công trực tuyến. Hiện nay, Bộ Y tế có 37 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đặc biệt ở Cục An toàn thực phẩm, Quản lý dược, Vụ Trang thiết bị Y tế, Cục Khám chữa bệnh …

Về cơ bản, CNTT y tế có nhiều khởi sắc góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả của ngành. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại cần phải khắc phục trong thời gian ngắn. Trước mắt Bệnh án điện tử phải có đủ cơ sở pháp lý, văn bản hướng dẫn để triển khai  thay bệnh án giấy, cơ chế tài chính phải có định mức giá thành dịch vụ CNTT trong khám bệnh, chữa bệnh để CNTT y tế phát triển bền vững. Xuất phát từ những khó khăn, tồn tại nêu trên, Bộ Y tế giao Cục CNTT xây dựng 2 thông tư tư “Quy định thẩm định, nghiệm thu và kiểm tra các dự án, hoạt động, kế hoạch thuê dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin y tế” và “Quy định hồ sơ bệnh án điện tử”. Hai thông tư được xây dựng dựa trên ba nguyên tắc: đúng pháp luật giúp tăng cường vai trò quản lý nhà nước về lĩnh vực được giao; phân cấp mạnh mẽ giao tự chủ trách nhiệm cho các giám đốc, thủ trưởng các đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính tạo thuận lợi cho các đơn vị địa phương.

Cục CNTT tổ chức Hội thảo “Góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về CNTT y tế” sẽ là lần xin ý kiến góp ý các đơn vị lần cuối cùng về 2 dự thảo này trước khi hoàn thiện trình lãnh đạo Bộ ban hành.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu nhiệt tình tham luận các vấn đề xoay quanh quy định bệnh án điện tử và quy định thẩm định, nghiệm thu và kiểm tra các dự án, hoạt động, kế hoạch thuê dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin y tế.Hội thảo thành công tốt đẹp, các đại biểu tham gia đều thống nhất ý kiến 2 thông tư được xây dựng là đúng đắn và cần thiết cho các cơ quan quản lý, các cơ sở khám chữa bệnh và các doanh nghiệp CNTT. Ban soạn thảo đã thu nhận được những ý kiến quý báu, những định hướng quan trọng giúp hoàn thiện hai Thông tư, nâng cao tính khả thi trong quá trình thực hiện.

Ban biên tập TTTĐT Cục CNTT


Tin khác