Công bố danh sách dự thi Y tế thông minh năm 2018

(30/09/2018)
Tính đến hạn đăng ký, Cục Công nghệ thông tin đã tiếp nhận được 23 đơn dự thi Y tế thông minh năm 2018.
 Danh sách dự thi Y tế thông minh năm 2018 xin vui lòng xem tại đây

Tin khác