Ứng dụng nhận diện khuôn mặt sử dụng AI xác định các rối loạn di truyền

(30/09/2018)
Ứng dụng Face2Gene phân tích ảnh của bệnh nhân để tìm các kiểu hình cụ thể có thể liên quan đến rối loạn di truyền.

Một ứng dụng di động có thể giúp các chuyên gia chăm sóc sức khỏe thực hiện đánh giá di truyền bằng cách sử dụng ảnh chụp khuôn mặt của một người, trí tuệ nhân tạo và thông tin chi tiết từ các bệnh nhân thực và chuyên gia di truyền.

Face2Gene là một ứng dụng nhận dạng khuôn mặt phân tích ảnh của bệnh nhân để tìm các kiểu hình cụ thể có thể liên quan đến rối loạn di truyền. Nó được thiết kế chỉ để các chuyên gia chăm sóc sức khỏe sử dụng bởi và yêu cầu một quy trình xác minh.

Ảnh minh họa

Phần mềm sử dụng các thuật toán học sâu để tạo ra các phân loại dựa trên tính toán cụ thể (các dạng hội chứng). Ứng dụng và phần mềm của nó cũng sử dụng dữ liệu đám đông từ các chuyên gia di truyền, phòng thí nghiệm và bệnh nhân để giúp khớp kiểu hình với các rối loạn di truyền.

Website Face2Gene cho biết: “Công nghệ độc quyền chuyển đổi ảnh bệnh nhân thành các mô tả khuôn mặt toán học đã được xác định. Mô tả khuôn mặt của bệnh nhân được so sánh với các dạng hội chứng để định lượng sự giống nhau (điểm số của cấu trúc), đưa đến một danh sách ưu tiên các hội chứng có hình thái tương tự. Trí tuệ nhân tạo cho thấy các đặc tính kiểu hình và các gen để hỗ trợ trong chú thích tính năng và trong sự sắp xếp dựa trên sự ưu tiên hội chứng”.

Face2Gene cũng sử dụng các biện pháp bảo mật cao để đảm bảo thông tin bệnh nhân được bảo mật.

Khi ảnh bệnh nhân được tải lên, ứng dụng chỉ sử dụng dữ liệu khuôn mặt không xác định trong khi phân tích ảnh. Ứng dụng cũng tuân thủ các quy tắc và tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu của Liên minh Châu Âu và HIPAA.

Hoa Hồng
Theo clinical-innovation

 

 

 

 


Tin khác