Kết nối bác sĩ X quang thông qua AI trong chẩn đoán viêm phổi

(30/09/2018)
Hệ thống Swarm AI kết hợp đầu vào con người với các thuật toán thông minh xác định chính xác viêm phổi.

Một kỹ thuật mới kết nối một nhóm nhỏ các bác sĩ X quang với nhau sử dụng các thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) thực hiện tốt hơn các bác sĩ hoặc thuật toán riêng lẻ trong việc phát hiện viêm phổi trên hình ảnh X-quang.

Phương pháp này được đặt tên là “hive mind”, sử dụng công nghệ Swarm AI để kết nối các bác sĩ X quang với nhau và khai thác các quan điểm cá nhân của họ trong thời gian thực để xác định chẩn đoán tối ưu.

BS. Matthew Lungren, một tác giả tham gia vào nghiên cứu, cho biết: "Chẩn đoán bệnh lý như viêm phổi từ hình ảnh x-quang ngực là vô cùng khó khăn. Kết quả của nghiên cứu này rất thú vị khi họ hướng đến một tương lai mà các bác sĩ và thuật toán AI có thể làm việc cùng nhau trong thời gian thực, chứ không phải là các bác sĩ được thay thế bằng thuật toán tự động”.

Ảnh minh họa

Ban đầu, một nhóm gồm 8 bác sĩ X quang tại các vị trí riêng rẽ đã phân tích 50 hình ảnh X-quang ngực. Sau một vài giây, nhóm đã làm việc như một khối thống nhất để đi đến một kết luận chẩn đoán. Sau khi một tập hợp 50 xác suất được tạo ra, các hình ảnh X quang giống nhau được đưa vào CheXNet - hiện là hệ thống tự động hàng đầu để chẩn đoán viêm phổi trên hình ảnh X quang ngực.

Nhìn chung, phương pháp AI mới giảm tỷ lệ lỗi trung bình 33% so với chẩn đoán của các bác sĩ. Ngoài ra, hệ thống Swarm AI đã chứng minh chính xác hơn hệ thống CheXNet 22% trong phân loại nhị phân.

Các tác giả nghiên cứu kết luận: "Chúng tôi thấy rằng hệ thống Swarm AI kết hợp đầu vào con người thời gian thực với các thuật toán thông minh chính xác hơn hệ thống ML hiện đại trong chẩn đoán viêm phổi. Điều này cho thấy Swarm AI có thể là một công cụ mạnh mẽ để thiết lập Ground Truth để sử dụng trong đào tạo và để xác nhận hệ thống học máy".

Hoa Hồng
Theo healthimaging

 

 

 


Tin khác