Thuật toán AI đối chiếu hình ảnh 3D nhanh hơn các kỹ thuật tiêu chuẩn

(05/07/2018)
Thuật toán VoxelMorph ghi hình ảnh 3D nhanh hơn các kỹ thuật tiêu chuẩn gấp 1.000 lần.

Các nhà nghiên cứu MIT đã phát triển một thuật toán dựa trên trí tuệ nhân tạo có thể ghi hình ảnh 3D nhanh gấp 1.000 lần so với các kỹ thuật ghi hình ảnh y tế tiêu chuẩn.

Thuật toán, được gọi là VoxelMorph, sử dụng công nghệ máy học để ghi hàng ngàn cặp hình ảnh để thu thập thông tin về cách liên kết chính xác các hình ảnh và so sánh sự khác biệt về giải phẫu cho mục đích chẩn đoán trong vài phút.

Đồng tác giả nghiên cứu, Guha Balakrishnan, một sinh viên tốt nghiệp tại Phòng thí nghiệm khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo và Khoa kỹ thuật và khoa học máy tính thuộc MIT cho biết: “Các nhiệm vụ liên kết MRI não không nên khác biệt khi bạn liên kết một cặp MRI não. Có những thông tin bạn sẽ có thể thực hiện theo cách bạn thực hiện liên kết các hình ảnh. Nếu bạn có thể tìm hiểu điều gì đó từ việc ghi hình ảnh trước đó, bạn có thể thực hiện một tác vụ mới nhanh hơn nhiều và có cùng độ chính xác”.

VoxelMorph được hỗ trợ bởi một mạng nơ-ron tích chập (CNN), một phương pháp máy học thường được sử dụng để xử lý hình ảnh.

Khi thuật toán được đào tạo, Balakrishnan và các đồng nghiệp đã giải thích rằng các thông số liên kết của các hình ảnh thu được được sử dụng để ánh xạ tất cả các điểm ảnh của một ảnh này sang một ảnh khác cùng một lúc. Nó cũng có thể dễ dàng so khớp với các hình ảnh quét từ các máy ảnh khác nhau với các định hướng không gian khác nhau.

Mặc dù những kết quả này chỉ bao gồm việc sử dụng thuật toán để phân tích các hình ảnh quét não, các nhà nghiên cứu giải thích rằng VoxelMorph có thể phân tích nhiều hình ảnh và có khả năng ghi những hình ảnh quét trong thời gian thực cho các bác sĩ trong quá trình phẫu thuật.

Các kết quả của các nhà nghiên cứu được công bố trong hai bài báo sẽ được trình bày tại Hội nghị quốc tế về thị giác máy tính và nhận dạng mô hình tại Salt Lake City, Utah.

Hoa Hồng
Theo healthimaging

 

 

 


Tin khác