Y tế từ xa tăng cường sự tham gia của bệnh nhân vào tư vấn di truyền

(19/06/2018)
Bệnh nhân thích sử dụng y tế từ xa để được tư vấn di truyền hơn các phương pháp thông thường.

Theo một nghiên cứu được trình bày tại Hội nghị thường niên của Hiệp hội ung thư lâm sàng Mỹ năm 2018 thì nhiều bệnh nhân thích sử dụng y tế từ xa để được tư vấn di truyền hơn các phương pháp thông thường.

Xét nghiệm di truyền có thể giúp xác định những người cần sàng lọc ung thư bổ sung, phát triển các kế hoạch chăm sóc cá nhân và xác định các nguy cơ của bệnh nhân. Tuy nhiên, chỉ có 37% bệnh nhân được gặp gỡ nhân viên tư vấn trước khi xét nghiệm. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đứng đầu là BS. Angela R. Bradbury, một trợ lý giáo sư về ung thư huyết học học tại Trung tâm Ung thư Abramson thuộc Đại học Pennsylvania, đã đánh giá tính khả thi trong việc sử dụng y tế từ xa để cung cấp các buổi tư vấn di truyền cho bệnh nhân.

Nghiên cứu đã lựa chọn 115 bệnh nhân thực hiện xét nghiệm di truyền và chia họ thành hai nhóm - một nhóm được nhận một buổi tư vấn qua điện thoại hoặc video trong khi nhóm kia được cung cấp thông tin về các xét nghiệm di truyền. Các nhà nghiên cứu nhận thấy 77% bệnh nhân trong nhóm y tế từ xa đã hoàn thành tư vấn trong khi chỉ có 36% bệnh nhân trong nhóm chăm sóc thông thường hoàn thành tư vấn. Ngoài ra, 55% những người trong nhóm y tế từ xa đã tìm kiếm xét nghiệm di truyền trong khi chỉ có 17% những người trong nhóm chăm sóc thông thường làm như vậy.

BS. Bradbury cho biết: "Dữ liệu cho thấy tác động của các dịch vụ di truyền từ xa, và rõ ràng từ nghiên cứu này phương pháp tiếp cận từ xa đã cải thiện những gì mà thực hành cộng đồng có thể tự làm. Đáng chú ý là chỉ có 56% bệnh nhân trải qua tư vấn từ xa tiến hành xét nghiệm di truyền. Nó cho thấy chúng tôi vẫn phải tiếp tục nghiên cứu để giúp trang bị cho bệnh nhân những thông tin này, có thể cứu sống bệnh nhân trong một số trường hợp".

Hoa Hồng
Theo clinical-innovation

 

 


Tin khác