Tập huấn sử dụng phần mềm sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin tích hợp dữ liệu phục vụ công tác quản lý điều hành của Lãnh đạo Bộ

(05/06/2018)
Trung tâm Tích hợp dữ liệu - Cục Công nghệ thông tin đã tiến hành triển khai lớp tập huấn sử dụng phần mềm sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin tích hợp dữ liệu phục vụ công tác quản lý điều hành của Lãnh đạo Bộ, tại Cục Công nghệ thông tin vào sáng ngày 29/05/2018.
Tham dự lớp học có PGS.TS. Trần Quý Tường – Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó cục trưởng Cục Quản lý y dược cổ truyền cùng các chuyên viên đến từ các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ.

Phần mềm “Hệ thống thông tin tích hợp dữ liệu phục vụ công tác quản lý điều hành của Lãnh đạo Bộ” là phần mềm tin học hóa công tác quản lý, điều hành của Lãnh đạo Bộ, cung cấp thông tin, dữ liệu nhanh chóng, chính xác phục vụ tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ; cải tiến hình thức phổ biến, trao đổi thông tin, báo cáo công tác y tế giữa Lãnh đạo Bộ với các đơn vị. Phần mềm được thiết kế hoạt động trên môi trường mạng internet, bao gồm các phân hệ chức năng sau: Quản lý đề án/VBQPPL; Quản lý lịch công tác tuần của Lãnh đạo Bộ; Giao ban; Báo cáo tháng; Quản lý câu hỏi chất vấn; Quản lý tin tức thông báo; Quản lý văn bản, tài liệu; Danh bạ điện tử; Số liệu báo cáo.

Cán bộ của Trung tâm Tích hợp dữ liệu giới thiệu tổng quan phần mềm

Tại buổi tập huấn, các học viên được cán bộ của Trung tâm Tích hợp dữ liệu giới thiệu tổng quan phần mềm và các phân hệ chức năng; hướng dẫn quản lý khai thác hồ sơ, tài liệu và các bước thực hành. Đối với những vấn đề còn chưa rõ, các học viên đã mạnh dạn nêu câu hỏi và đóng góp ý kiến để hoàn thiện phần mềm, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu nghiệp vụ của các Bộ, ngành.

Các học viên tham gia lớp học

Ban biên tập


Tin khác