Bệnh học da từ xa cải thiện quá trình chăm sóc u hắc tố

(28/05/2018)
Việc nhận dạng và chẩn đoán sớm cải thiện kết quả và giảm tỉ lệ tử vong.

Theo một nghiên cứu công bố trên Tạp chí Journal of Medical Internet Research, việc sử dụng điện thoại thông minh với một ứng dụng gửi ảnh cho một bác sĩ da liễu có thể cải thiện việc phát hiện sớm u hắc tố.

Việc nhận dạng và chẩn đoán sớm cải thiện kết quả và giảm tỉ lệ tử vong. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã đánh giá các nghiên cứu khác đã công bố về tính khả thi của bệnh học da từ xa và một ứng dụng điện thoại thông minh để cải thiện chẩn đoán.

Tác giả chính của nghiên cứu, TS.BS. Cedric Rat, và các đồng nghiệp cho biết: "Nhiều nước đã thử nghiệm việc sử dụng y tế từ xa trong da liễu như một cách để tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ khi khoảng cách là một yếu tố quan trọng. Y tế từ xa trong da liễu có thể dựa trên các hội nghị truyền hình hoặc các thủ tục teledermatology lưu trữ và chuyển tiếp. Hội nghị truyền hình kết nối bệnh nhân với bác sĩ da liễu để tư vấn, tốn nhiều thời gian cho bác sĩ và cần các thiết lập tốn kém. Các thủ tục teledermatology lưu trữ và chuyển tiếp dựa trên việc gửi thông tin và hình ảnh cho bác sĩ da liễu do một đánh giá y tế bị trì hoãn".

Các nhà nghiên cứu thu thập 25 nghiên cứu từ PubMed để đánh giá. Trong số các nghiên cứu được chọn, 13 nghiên cứu về teledermatology và 12 ứng dụng điện thoại thông minh tự động phân tích. Kết quả cho thấy teledermatology có thể giảm quá trình chăm sóc từ 80 ngày xuống 10 ngày hoặc ít hơn. Tuy nhiên, các kết luận được thực hiện bằng cách sử dụng teledermatology và những người thực hiện trong một cuộc thăm dò trực tiếp phụ thuộc vào nghiên cứu. Kết quả cho các ứng dụng điện thoại thông minh cho thấy những lo ngại về độ nhạy và thiếu điều kiện thực hành lâm sàng.

TS. Rat và các đồng nghiệp kết luận: "Việc sử dụng teledermatology lưu trữ và chuyển tiếp có thể cải thiện việc tiếp cận với một cuộc tư vấn da liễu bằng cách tối ưu hóa quá trình chăm sóc. Tổng quan của chúng tôi khẳng định sự vắng mặt của bằng chứng về sự an toàn và hiệu quả của các ứng dụng y tế điện thoại thông minh. Ngược lại, nghiên cứu của chúng tôi đã tìm ra bằng chứng cho thấy Teledermatology lưu trữ và chuyển tiếp sử dụng điện thoại thông minh có thể tác động đến quá trình chăm sóc bệnh nhân, sự chậm trễ trong việc tư vấn của bác sĩ da liễu, và sự chuyển hướng của bệnh nhân tới chăm sóc thứ phát. Nghiên cứu thêm là cần thiết để xác định các tiêu chí chất lượng, vì có sự khác biệt lớn giữa các nghiên cứu".

Hoa Hồng
Theo clinical-innovation

 

 

 


Tin khác