Hệ thống tư vấn điện tử cải thiện việc tiếp cận chăm sóc đặc biệt

(16/04/2018)
Dịch vụ eConsult cung cấp cho các bác sĩ chăm sóc ban đầu một loạt tài liệu chuyên môn chất lượng cao và kịp thời.

Một hệ thống tư vấn điện tử được thiết kế để giảm thời gian chờ đợi cho các cuộc hẹn khám với các chuyên gia có kinh nghiệm tăng theo cấp số nhân trong khoảng thời gian 5 năm gần đây. Dịch vụ eConsult của Champlain BASE được tạo ra để cung cấp cho các bác sĩ chăm sóc ban đầu tại Ontario, Canada một loạt tài liệu chuyên môn chất lượng cao và kịp thời (1 lần/tuần). Không giống như các hệ thống tư vấn điện tử cung cấp liên kết trực tiếp giữa các bác sĩ lâm sàng, dịch vụ này cho phép các bác sỹ chăm sóc ban đầu tìm kiếm một thư mục, chọn một chuyên gia và liên lạc với họ thông qua một kênh an toàn. Hệ thống, được tạo ra vào năm 2010, có 4 trường hợp eConsult hoàn thành vào tháng 4 năm 2011 so với 769 trường hợp vào tháng 4 năm 2016 với các bác sĩ chăm sóc ban đầu đưa ra xem xét 14105 trường hợp cho 56 chuyên khoa trong thời gian 5 năm. Các chuyên khoa nhận được số lượng eConsults cao nhất là da liễu (17%); nội tiết, sản phụ khoa và huyết học (7%/chuyên khoa); tim mạch (6%); và thần kinh (6%). Các chuyên gia đã trả lời trong một khoảng thời gian trung bình là 21 giờ; trong 75% các trường hợp họ trả lời trong vòng 3 ngày. Thời gian tự báo cáo cho các chuyên gia dao động từ dưới 10 phút (trong 48% các trường hợp) đến hơn 20 phút (4% các trường hợp). Vào cuối giai đoạn nghiên cứu, khoảng 80% các bác sỹ chăm sóc ban đầu trong khu vực đã sử dụng dịch vụ eConsult, dịch vụ này sẵn sàng mở rộng ra khắp Canada. Nghiên cứu chứng minh rằng, sau khi đã được lồng ghép vào quy trình làm việc chuyên môn của bác sĩ, dịch vụ eConsult có khả năng giảm thời gian chờ đợi chăm sóc đặc biệt.

Hoa Hồng
Theo eurekalert


Tin khác