Thuật toán sử dụng EHR để phân biệt sự chăm sóc giữa điều dưỡng và bác sĩ

(16/04/2018)
Bác sĩ và điều dưỡng có mối quan hệ hợp tác khi chăm sóc bệnh nhân.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Illinois ở Chicago đã phát triển một thuật toán có khả năng trích xuất dữ liệu từ hồ sơ y tế điện tử (EHRs) để cho thấy sự khác biệt trong chăm sóc giữa bác sĩ và điều dưỡng. Các kết quả được công bố trực tuyến trên Tạp chí International Journal of Medical Informatics.

Bác sĩ và điều dưỡng có mối quan hệ hợp tác khi chăm sóc bệnh nhân và chăm sóc đặc biệt dựa trên vai trò của họ. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã sử dụng công nghệ máy tính để so sánh sự chăm sóc bệnh nhân giữa điều dưỡng và bác sĩ sử dụng dữ liệu EHR.

Tác giả Andrew Boyd, giáo sư trợ giảng về khoa học y sinh và thông tin y tế tại trường Cao đẳng y tế ứng dụng cho biết: "Chúng tôi đã tạo ra một bức tranh thống nhất về quan điểm của các chuyên gia chăm sóc sức khoẻ đối với bệnh nhân của họ. Các nghiên cứu trước đây về vấn đề này đã bị giới hạn bởi sự phụ thuộc vào việc thu thập dữ liệu định tính, dựa trên quan sát hoặc các phương pháp khảo sát tốn kém - chúng tôi là người đầu tiên đánh giá một cách khách quan phạm vi thực hành khi các điều dưỡng và bác sĩ chăm sóc cho cùng một bệnh nhân".

Nghiên cứu bao gồm dữ liệu EHR từ 58 bệnh nhân được chẩn đoán bị suy tim, những người tìm kiếm sự chăm sóc tại một trung tâm y tế duy nhất trong 8 năm. Các nhà nghiên cứu đã xây dựng thuật toán để xác định các thuật ngữ y sinh chính được sử dụng trong các tóm lược của bác sĩ và điều dưỡng để hiển thị một biểu đồ về mối quan hệ tích hợp của ngôn ngữ và thuật ngữ về sức khoẻ.

Kết quả cho thấy chỉ có 26% EHRs có sự chồng chéo về thuật ngữ, với trung bình 4 thuật ngữ được chia sẻ giữa điều dưỡng và bác sĩ khi có liên quan đến cùng một chủ đề. Các bác sĩ sử dụng trung bình 27 thuật ngữ so với điều dưỡng sử dụng 18 thuật ngữ. Các bác sĩ có xu hướng tập trung vào các thuật ngữ kỹ thuật cao trong khi các điều dưỡng tập trung vào các triệu chứng và đáp ứng với bệnh.

Đồng tác giả Karen Dunn Lopez, giáo sư trợ giảng tại Trường điều dưỡng UIC cho biết: "Bệnh nhân nhập viện cần sự chăm sóc của các điều dưỡng ngoài các phương pháp điều trị do bác sĩ đặt ra. Đây là bằng chứng đầu tiên minh họa phạm vi chăm sóc của điều dưỡng song song nhưng độc lập với y lệnh của bác sĩ như thế nào”.

Hoa Hồng
Theo clinical-innovation


Tin khác