Sử dụng facebook điều độ có ích cho người bị rối loạn phổ tự kỉ

(16/04/2018)
Facebook có thể cung cấp điểm khởi đầu an toàn cho việc đào tạo và sàng lọc các kỹ năng giao tiếp.

Trong số những người bị chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD), một nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng những người sử dụng Facebook điều độ hạnh phúc hơn những người không sử dụng. Tuy nhiên, phát hiện này không thể suy rộng ra đối với các phương tiện truyền thông xã hội nói chung, bởi vì nó cũng không đúng với những người sử dụng Twitter, như đã báo cáo trong một bài báo xuất bản trên Cyberpsychology, Behavior và Social Networking, một tạp chí có phản biện của nhà xuất bản Mary Ann Liebert, Inc.,. Bài báo này được cung cấp miễn phí trên trang Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking.

Các nhà đồng tác giả Deborah Ward và Karen Dill-Shackleford đến từ Đại học Fielding, Santa Barbara, CA và Micah Mazurek đến từ Đại học Virginia, Charlottesville đã phát hiện ra rằng mặc dù hạnh phúc và việc sử dụng Facebook cùng tăng tại một điểm nhất định nhưng tác động có ích của việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội sau đó giảm dần. Các nhà nghiên cứu đề xuất rằng khả năng tương tác với người khác trên Facebook, thay thế cho những tương tác mặt đối mặt nhiều thách thức hơn có thể giúp bảo vệ những bệnh nhân này chống lại các vấn đề về sức khoẻ tâm thần liên quan đến ASD như trầm cảm.

Tác giả chính của nghiên cứu, TS. Brenda K. Wiederhold, đến từ Viện truyền thông tương tác, San Diego, California và Viện Y tế thực tế ảo, Brussels, Bỉ cho biết: "Một số nghiên cứu cho thấy có tới 50% số người bị ASD đồng thời xuất hiện cả rối loạn lo âu xã hội. Facebook có thể cung cấp điểm khởi đầu an toàn cho việc đào tạo và sàng lọc các kỹ năng giao tiếp. Nâng cao sự tự tin vào khả năng của một người có thể dẫn đến việc chuyển dịch các kỹ năng mới này sang những tương tác mặt đối mặt được cải tiến".

Hoa Hồng
Theo sciencenewsline


Tin khác