Tin nhắn văn bản tăng sự tuân thủ điều trị

(12/03/2018)
Giải pháp sử dụng tin nhắn tương tác là một giải pháp hiệu quả, tiện lợi và thân thiện với người sử dụng.

Theo một nghiên cứu được đăng trên tạp chí JMIR mHealth and uHealth, việc sử dụng ứng dụng nhắn tin văn bản mPulse Mobile đã làm tăng 14% sự tuân thủ điều trị ở một số bệnh nhân tuân thủ một phần hoặc không tuân thủ chương trình Medicare.

Bệnh nhân bị các tình trạng mạn tính không tuân thủ lịch trình thuốc có kết quả chất lượng thấp hơn. Trong khi các tin nhắn văn bản có thể được sử dụng như là một phương pháp hiệu quả để nhắc nhở bệnh nhân thì những nghiên cứu về tác động của nó đối với tỷ lệ tuân thủ còn thiếu. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã đánh giá tính khả thi và hiệu quả của một hệ thống tin nhắn văn bản tương tác được cá nhân hóa nhằm cải thiện tỷ lệ tuân thủ một phần hoặc không tuân thủ chương trình Medicare của các bệnh nhân.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng mPulse Mobile cho những bệnh nhân tuân thủ một phần hoặc không tuân thủ chương trình Medicare để so sánh tỷ lệ hoàn trả của một nhóm 12,272 bệnh nhân nhận được tin nhắn văn bản với một nhóm chứng gồm 76,068 bệnh nhân không nhận được tin nhắn văn bản. Tất cả những người tham gia đã được trải nghiệm các hình thức nhắc nhở khác nhau về việc tuân thủ như các cuộc gọi điện thoại, email và cuộc gọi tự động.

Kết quả cho thấy tỷ lệ tuân thủ ở nhóm nhận được tin nhắn tăng 14,1% so với nhóm chứng.

Tác giả chính của nghiên cứu, ThS Rena Brar Prayaga và các đồng nghiệp kết luận: "Kết quả cho thấy lợi ích to lớn của việc sử dụng giải pháp nhắn tin văn bản này để cải thiện tỷ lệ không tuân thủ thuốc của bệnh nhân Medicare. Những kết quả này cũng hỗ trợ việc sử dụng tin nhắn tương tác như một giải pháp hiệu quả, tiện lợi và thân thiện với người sử dụng. Các kết quả của chương trình có thể được sử dụng để tăng cường việc thiết kế các giải pháp dựa trên văn bản trong tương lai để cải thiện kết quả sức khoẻ và thúc đẩy sự tuân thủ và thay đổi hành vi lâu dài ở bệnh nhân".

Hoa Hồng
Theo clinical-innovation

 


Tin khác