Thành phố thông minh giúp tiết kiệm chi phí hơn 5 nghìn tỷ USD

(23/02/2018)
Theo một nghiên cứu mới đây của hãng ABI Research, khoản chi phí tiết kiệm được nhờ các công nghệ thành phố thông minh vào năm 2022 là hơn 5 nghìn tỷ USD.
<p style="margin: 7.2pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="color: rgb(89, 89, 89);"><span style="font-size: small;"><img src="/images/fckUpload/image/untitled-102813-130218-47.jpg" alt="" width="640" height="360" align="middle" /><br /> <br /> Việc sử dụng và triển khai IoT cũng như các công nghệ thông minh sẽ là yếu tố quan trọng cho sự thành công của các thành phố thông minh trong tương lai. Do kết quả từ quá trình đô thị hóa, mật độ cư dân và doanh nghiệp tập trung tại các thành phố thường rất đông đúc, công nghệ thành phố thông minh và IoT cùng với các mô hình kinh tế dịch vụ và chia sẻ kiểu mới sẽ là yếu tố then chốt giúp các thành phố tối ưu hóa việc sử dụng hạ tầng hiện có, tăng cường hiệu quả, đảm bảo quy mô nền kinh tế và tạo dựng một môi trường bền vững. Thông qua tự động hóa, trí tuệ nhân tạo cùng với các cảm biến, phân tích và chia sẻ dữ liệu… tất cả sẽ giúp các thành phố tiết kiệm chi phí.</span></span><span style="font-size:11.0pt; color:#231F20"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 7.2pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="color: rgb(89, 89, 89);"><span style="font-size: small;">“Trong khi các công nghệ của thành phố thông minh mang lại nhiều lợi ích thì việc tiết kiệm đáng kể chi phí trực tiếp là một động lực chính để thúc đẩy sự đổi mới đô thị cho chính quyền thành phố, cư dân và doanh nghiệp. Điều này cho phép xây dựng các mô hình kinh doanh mạnh mẽ hơn với ROI nhanh hơn, tạo thuận lợi cho việc phê duyệt dự án và tăng tốc triển khai”, ông Dominique Bonte, Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch ABI Research cho biết.</span></span><span style="font-size:11.0pt; color:#231F20"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 7.2pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="color: rgb(89, 89, 89);"><span style="font-size: small;">Nghiên cứu tính toán chi phí tiết kiệm được đối với chính phủ, cư dân và doanh nghiệp trong một thành phố thông minh điển hình trong tương lai với 10 triệu dân. Các số liệu tính toán dựa trên chi phí tiết kiệm được tại 75 thành phố trên thế giới có tổng dân số sinh sống tại khu vực đô thị trên 5 triệu người. Theo đó, cả cư dân và doanh nghiệp đều được hưởng ưu đãi giảm chi phí dựa trên mức giá thấp cho năng lượng, giao thông, liên lạc, y tế và các dịch vụ khác. Cụ thể, các mức cắt giảm chi phí như sau:</span></span><span style="font-size:11.0pt; color:#231F20"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 7.2pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="color: rgb(89, 89, 89);"><span style="font-size: small;">- Chính phủ: Có thể tiết kiệm 0,58 nghìn tỉ USD/năm nhờ các hệ thống chiếu sáng và các tòa nhà thông minh</span></span><span style="font-size:11.0pt; color:#231F20"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 7.2pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="color: rgb(89, 89, 89);"><span style="font-size: small;">- Doanh nghiệp: 1,55 nghìn tỷ USD/năm</span></span><span style="font-size:11.0pt; color:#231F20"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 7.2pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="color: rgb(89, 89, 89);"><span style="font-size: small;">- Cư dân: 3,15 nghìn tỷ USD/năm thông qua việc triển khai các hệ thống đồng hồ đo, điện lưới thông minh</span></span><span style="font-size:11.0pt; color:#231F20"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 7.2pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="color: rgb(89, 89, 89);"><span style="font-size: small;">Tuy nhiên, báo cáo cũng nhấn mạnh để đạt được điều đó thì cần có sự phối hợp chặt chẽ của các nhóm thành phần trong xã hội.</span></span><span style="font-size:11.0pt; color:#231F20"><o:p></o:p></span></p> <div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(137, 137, 137);"><strong><em><span style="font-size: smaller;"><span style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;" lang="VI">Theo ictvietnam</span></span></em></strong></span></div>
File đính kèm :
Tên file:
Dung lượng :
43 KB

Tin khác