Hệ thống học máy phát hiện các đợt bùng phát bệnh do thực phẩm

(30/01/2018)
Hệ thống học máy có một tác động đáng kể đến việc phát hiện sự bùng phát các bệnh do thực phẩm.

Đại học Columbia và Cơ quan y tế và vệ sinh tâm thần (DOHMH) thành phố New York đã phát triển một hệ thống học máy sử dụng các từ khóa được tìm thấy trong các bài đánh giá của Yelp để xác định các đợt bùng phát bệnh do thực phẩm. Các kết quả được công bố trên Tạp chí Journal of the American Medical Informatics Association.

Được giới thiệu vào năm 2012, một sự phân loại văn bản nguyên mẫu của hệ thống đã được phát triển để xác định xem liệu một đánh giá có cho thấy một người bị mắc bệnh do thực phẩm và liệu đánh giá có chỉ ra nhiều loại bệnh do thực phẩm dựa trên các từ khóa được sử dụng trong bài đánh giá hay không.

Luis Gravano và Daniel Hsu, đồng tác giả của nghiên cứu và là các giáo sư khoa học máy tính tại Đại học Columbia, cho biết: "Việc khai thác thông tin có hiệu quả liên quan đến bệnh do thực phẩm từ phương tiện truyền thông xã hội là rất quan trọng - các trang web đánh giá nhà hàng trực tuyến khá phổ biến và nhiều người có thể thảo luận về các vụ ngộ độc thực phẩm ở các địa điểm đó hơn là ở trên các kênh chính thức của chính phủ. Sử dụng máy học đã có một tác động đáng kể đến việc phát hiện sự bùng phát các bệnh do thực phẩm”.

Hệ thống này đã giúp các nhà dịch tễ học xác định 8,523 khiếu nại về các bệnh do thực phẩm và 10 đợt dịch từ năm 2012, cho thấy mối tương quan mạnh mẽ giữa các nhà phân loại thử nghiệm. Ngoài ra, nghiên cứu này mô tả sự mở rộng của hệ thống để bao gồm các nguồn phương tiện truyền thông xã hội như Twitter để cải thiện các hệ thống giám sát bệnh và sự bùng phát dịch có thể xảy ra.

Các chuyên gia dịch tễ học và đồng tác giả Vasudha Reddy và Katelynn Devinney cho biết: "Sự hợp tác với Đại học Columbia để xác định các báo cáo về ngộ độc thực phẩm trên các phương tiện truyền thông xã hội là rất quan trọng để cải thiện các nỗ lực phát hiện dịch bệnh do thực phẩm ở thành phố New York. Việc kết hợp các nguồn dữ liệu mới cho phép chúng tôi phát hiện các đợt bùng phát dịch mà có thể chưa được báo cáo và để xác định sớm hơn sự bùng phát dịch để phòng ngừa cho người dân New York khỏi bị bệnh”.

Hoa Hồng
Theo clinical-innovation.com

 

 


Tin khác