Cổng thông tin bệnh nhân không giúp cải thiện kết quả tại bệnh viện

(17/01/2018)
Cổng thông tin bệnh nhân được cho là giúp cải thiện hiểu biết và sự tham gia của bệnh nhân, tuy nhiên theo một nghiên cứu được đăng trên tờ Journal of Informatics in Health and Biomedicine, việc sử dụng các cổng thông tin này không tạo ra những khác biệt đáng kể về kết quả.
Cổng thông tin bệnh nhân cho phép người bệnh kiểm soát tình trạng sức khỏe của mình thông qua những nền tảng đánh giá hồ sơ bệnh án và tương tác với các bác sĩ. Tuy nhiên, còn thiếu các bằng chứng về tác dụng cải thiện kết quả, tỉ lệ tái nhập viện hoặc tử vong. Trong nghiên cứu này, các tác giả đã kiểm tra xem liệu sử dụng cổng thông tin trong thời gian nhập viện có giúp cải thiện kết quả tại bệnh viện, tỉ lệ tái nhập viện 30 ngày, tử vong tại viện và tử vong 30 ngày hay không.

Nghiên cứu gồm tổng cộng 7.538 bệnh nhân đăng ký tài khoản cổng thông tin bệnh nhân trước khi nhập viện Mayo Clinic ở Jacksonville, Florida trong khoảng từ 1/8/2012 đến 31/7/2014. Kết quả cho thấy, 1.566 (20,8%) số bệnh nhân sử dụng cổng thông tin khi nằm viện. Tính chung, các nhà nghiên cứu thấy rằng, không có sự khác biệt đáng kể giữa bệnh nhân sử dụng cổng thông tin và những người không sử dụng về tỉ lệ tái nhập viện trong 30 ngày, tử vong tại bệnh viện và tử vong 30 ngày.

Mai Khôi

Theo clinical-innovation


Tin khác