Y tế từ xa trong chăm sóc sức khỏe tâm thần cho thanh niên

(12/01/2018)
Các bác sĩ tại New Jersey đang sử dụng y tế từ xa để kết nối với các chuyên gia sức khỏe tâm thần trong một chương trình mới được thiết kế để cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc cho thanh niên thành phố.
Chương trình dự kiến gồm gần 60 bác sĩ nhi và 100 nhân viên tại 30 cơ sở chăm sóc ban đầu trên khắp bang, cung cấp tư vấn qua điện thoại và trực tuyến cũng như sàng lọc về sức khỏe hành vi và các kỹ thuật đánh giá.

Chương trình này tận dụng 2 xu hướng được kỳ vọng thúc đẩy y tế từ xa: sự tăng trưởng của các dịch vụ từ xa về sức khỏe tâm thần để đối phó với tình trạng thiếu nhà cung cấp và chú trọng vào các vấn đề tiếp cận tại khu vực thành phố.

Tiếp cận các chuyên gia sức khỏe tâm thần trẻ em và thanh thiếu niên đang là một thách thức. Những người ủng hộ y tế từ xa cho rằng nền tảng y tế kỹ thuật số có thể giúp giải quyết phần nào vấn đề này. Nền tảng y tế từ xa giúp bác sĩ nhi tiếp cận các chuyên gia tâm lý, các nhà tư vấn về rượu và thuốc, nhân viên xã hội, nhà quản lý sức khỏe cùng với các phần hướng dẫn hàng tháng về sử dụng công cụ sàng lọc để xác định những vấn đề sức khỏe hành vi, lạm dụng chất và chấn thương. Các buổi khám trực tiếp và theo dõi sẽ được thực hiện trong trường hợp cần can thiệp sâu hơn.

Mai Khôi

Theo mhealthintelligence


Tin khác