Google tạo công cụ AI cho nguồn mở y học chính xác

(25/12/2017)
Google đã công bố một phiên bản nguồn mở của DeepVariant, một công cụ trí tuệ nhân tạo năm ngoái đã đạt được độ chính xác cao nhất tại Truth Challenge của FDA.
Công cụ mã nguồn mở được đưa ra khi các trung tâm y tế học thuật, bệnh viện, các công ty bảo hiểm và các tổ chức chăm sóc sức khoẻ khác đang chuẩn bị sẵn sàng tham gia vào các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, máy tính nhận thức, học máy cũng như y học chính xác và trình tự bộ gien

Tương tự như vậy, các đối thủ của Google IBM và Microsoft đều đang chuyển sang lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc y tế, trong khi có nhiều lời đồn đoán xung quanh việc Apple và Amazon cũng bước chân vào lĩnh vực này.

Các thành viên của nhóm Google Brain Mark DePristo và Ryan Poplin đã giải thích rằng bằng cách khai thác nguồn mở DeepVariant, được tạo ra bởi công ty Verily của Google, họ hy vọng sẽ khuyến khích sử dụng và cộng tác.

DeepVariant đã giải quyết một trong những thách thức nổi bật của lĩnh vực y học chính xác bằng cách cải thiện độ chính xác của trình tự chuỗi đa lượng.

Để xây dựng DeepVariant, nhóm Google Brain bắt đầu với các bộ gen tham khảo từ Genome trong Bottle Consortium để tạo ra hàng chục triệu mẫu để mã hóa dữ liệu trình tự chuỗi đa lượng.

Bước tiếp theo là đào tạo mô hình phân loại của Google TensorFlow để phân biệt giữa hệ gen đích thực và dữ liệu thực nghiệm, DeepVariant đã đạt được tỷ lệ chính xác cao nhất trong Truth Challenge của FDA của vào năm 2016 và từ đó Google đã giảm 50% tỷ lệ sai sót của công cụ này.

Hà Hiền

Theo Healthcareitnews

 


Tin khác