80% rác thải điện tử không được tái chế đúng cách

(18/12/2017)
Mặc những nỗ lực giảm thiểu rác thải điện tử, khối lượng rác thải điện tử ra môi trường vẫn tiếp tục gia tăng. Song vấn đề nghiêm trọng hơn là đại đa số chúng không được tái chế đúng cách.


Theo báo cáo mới nhất từ Liên minh viễn thông thế giới (ITU) và Hiệp hội các chất thải rắn quốc tế, số lượng chất thải điện tử được tạo ra năm 2016 đã tăng thêm 8% so với năm 2014. Dự báo đến năm 2021, lượng rác điện tử thải ra môi trường sẽ tăng thêm khoảng 17% nữa.

Khi các thiết bị điện tử không được tái chế đúng cách, các chất độc như chì, thủy ngân trong đó sẽ gây ra những vấn đề nghiêm trọng với môi trường nước, không khí và cuối cùng là tác động tới sức khỏe con người.

Thật không may là hiện chỉ có khoảng 20% lượng rác thải điện tử được tái chế đúng cách, 80% còn lại thường bị đổ vào các bãi chôn lấp, bị đốt, buôn bán bất hợp pháp hoặc tái chế sơ sài.

Mỹ và Trung Quốc hiện đang là quốc gia đứng đầu về lượng rác thải điện tử thải ra môi trường. Còn nếu tính bình quân trên đầu người, hiện Đức mới là quốc gia đứng đầu thế giới, với mức gần 23kg rác thải điện tử/người.

Theo XHTT

Tin khác