Đề xuất tăng cường chia sẻ dữ liệu theo HIPAA

(16/12/2017)
Các nhà nghiên cứu đã cung cấp cho các chuyên gia chăm sóc sức khoẻ các đề xuất để cải thiện chia sẻ dữ liệu theo HIPAA
Trong báo cáo, "Sử dụng dữ liệu y tế điện tử nhằm cải thiện sức khoẻ cộng đồng" từ Tổ chức Beaumont và Trường Y tế công cộng Johns Hopkins, các nhà nghiên cứu đã cung cấp cho các chuyên gia chăm sóc sức khoẻ các đề xuất để cải thiện chia sẻ dữ liệu theo HIPAA (Đạo luật về tính linh hoạt và tính trách nhiệm về bảo hiểm sức khoẻ).

Đề xuất bao gồm:

1. Xác định các vấn đề và mục tiêu quan trọng về y tế công cộng với sự hỗ trợ rộng rãi của cộng đồng. Bằng cách phác thảo các vấn đề quan trọng và sự cần thiết phải giải quyết chúng, các cơ quan có thể bắt đầu thảo luận về cách dữ liệu cải thiện các biện pháp tăng cường sức khoẻ của cộng đồng.

2. Phát triển một yêu cầu dữ liệu với sự giải thích rõ ràng, kế hoạch bảo vệ sự riêng tư và kế hoạch sử dụng dữ liệu. Một yêu cầu hữu hình với các thông tin bổ sung về các biện pháp sử dụng và đảm bảo an ninh phác thảo chi phí tham gia và cung cấp cái nhìn sâu sắc hữu ích về cách dữ liệu cải thiện kết quả.

3. Có được sự xem xét pháp lý để tiếp cận với những người tham gia chính đảm bảo sự tuân thủ HIPAA và các luật của tiểu bang và địa phương hiện hành khác. Một cuộc rà soát pháp luật cho thấy kế hoạch làm việc cùng với HIPAA để đảm bảo sự tuân thủ luật pháp.

4. Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng vào mục đích, việc sử dụng và bảo vệ dữ liệu. Cung cấp một chiến lược tương tác cho phép các cơ quan y tế công cộng hỗ trợ và minh bạch trong các kế hoạch sử dụng dữ liệu được chia sẻ.

Hà Hiền

Theo Clinical


Tin khác