Quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra trong quản lý, giám định, thanh toán bảo hiểm y tế

(06/06/2017)
Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 2286/QĐ-BYT, ngày 02/6/2017 về quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Ngày 02/6/2017, Bộ trưởng Bộ Y tế ký quyết định số 2286/QĐ-BYT quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Nội dung của Quyết định quy định rõ các chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bao gồm các nội dung cụ thể:

1.      Chỉ tiêu tổng hợp khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

2.      Chỉ tiêu chi tiết thuốc thanh toán bảo hiểm y tế;

3.      Chỉ tiêu chi tiết dịch vụ kỹ thuật và vật tư thanh toán bảo hiểm y tế;

4.      Chỉ tiêu chỉ số kết quả cận lâm sàng;

5.      Chỉ tiêu theo dõi diễn biến lâm sàng;

6.      Danh mục nhóm theo chi phí;

7.      Danh mục mã khoa;

8.      Danh mục mã tai nạn thương tích.

Theo quyết định, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm gửi dữ liệu điện tử về Cổng dữ liệu y tế của Bộ Y tế tại địa chỉ http://congdulieuyte.vn và Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của cơ quan Bảo hiểm xã hội tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn. Một số bảng danh vẫn thực hiện việc chuyển dữ liệu điện tử theo lộ trình do Bộ Y tế quy định.

Nội dung chi tiết quyết định xem tại đây


Tin khác